Foreningens økonomi | A/B Præstevangen

A/B Præstevangen

Foreningens økonomi

Ejendommen er værdiansat til dagsværdi pr. 31. december 2023 i henhold til seneste valuarvurdering.
Værdiansættelsen er på dette grundlag 73,8 mio. kr.

Foreningen har optaget afdragsfrit prioritetslån i Nykredit, og har endvidere indgået aftale med Nykredit om rentesikring (aftale om renteswap).
Dette betyder, at foreningens lån med variabel rente bliver til et fast forrentet lån med rente på 5,04% frem til 2038.
Kursværdien af foreningens prioritetsgæld, inklusive renteswapaftalen, er pr. 31. december 2023 opgjort til ialt 37,29 mio. kr.

På dette grundlag udviser foreningens regnskab for 2023 en egenkapital på 37,79 mio. kr pr. 31/12 2023 – resulterende i en maksimal andelskroneværdi på 6,188.

På årets ordinære generalforsamling d. 19/4 2024 besluttede generalforsamlingen – efter bestyrelsens indstilling – at fastsætte andelskroneværdien til 4,00 for det kommende år.

Referat, årsrapport og øvrige relevante dokumenter fra foreningens seneste generalforsamling, afholdt d. 19/4 2024:

Referat af ordinær generalforsamling 2024-04-19

Bestyrelsens beretning 2023-2024

Årsrapport 2023

Nøgletal for foreningen 31-12-2023