Køb og salg | A/B Præstevangen

A/B Præstevangen

Køb og salg af ledige andele varetages af foreningens bestyrelse – uden involvering af ekstern ejendomsmægler.

En ledig andel tilbydes først nuværende andelshavere, der har ønsket optagelse på den interne venteliste.
Såfremt ingen fra denne liste ønsker at overtage den ledige andel, tilbydes andelen til personer udenfor foreningen, der har ønsket optagelse på den eksterne “Interesseliste“.

Foreningen opkræver et årligt gebyr på 150 kr. ved optagelse på den eksterne “Interesseliste“.

Beløbet skal indbetales til konto i Nykredit, reg.nr. 8117 konto 1799368. Husk at angive navn på indbetalingen.

Når der bliver en ledig bolig i AB Præstevangen, vil vi udsende en mail til alle på den eksterne “Interesseliste” med oplysning om, hvilken bolig der er tale om samt om tidspunktet for åbent hus.

AB Præstevangens politik for beskyttelse af “Privatlivsoplysninger” vedrørende personer opskrevet på foreningens “Interesseliste” fremgår af foreningens hjemmeside.

Når en andel bliver ledig, tilkalder foreningens bestyrelse en uvildig vurderingsekspert, der redegør for boligens fejl og mangler samt eventuelle forbedringer i en rapport, hvor også de økonomiske konsekvenser heraf fastsættes.

Prisen for at overtage en given andelsbolig opgøres herefter som det fastsatte andelsindskud for den aktuelle boligstørrelse reguleret med ovennævnte vurderings økonomiske konsekvenser, samt med tillæg for de administrative omkostninger, køber skal afholde i henhold til foreningens vedtægter.

Andelsindskuddet for de enkelte boligstørrelser fastsættes årligt på foreningens generalforsamling i april måned på basis af den her fremlagte og vedtagne årsrapport og andelskroneværdi.

Andelsindskud og den månedlige boligafgift er den samme for alle boliger i samme størrelseskategori – uanset boligen er placeret i en 2-etagers boligblok eller i en én-etagers rækkehusblok, og uanset om boligen har have eller altan.

Information om de aktuelle andelsindskud, boligafgifter og fællesantennebidrag kan findes på fanebladet “Om foreningen/Boligerne“.

Dokumenter angående foreningens økonomi, relevante for potentielle købere af en andel, findes på fanebladet “Om foreningen/Foreningens økonomi“.

Information om gældende energimærkning af foreningens boliger kan findes på fanebladet “Om foreningen/Ejendommens