Om foreningen | A/B Præstevangen

A/B Præstevangen

Andelsboligforeningen Præstevangen ejer og administrerer ejendommen Præstevangen 3B, 3460 Birkerød, med 36 boliger egnet til ældre og beboet af seniorer.

Medlemmerne har ved optagelsen i foreningen en alder af 50+, er selvhjulpne og uden hjemmeboende børn – og forventes i øvrigt at ville indgå i og bidrage aktivt til fællesskabet efter evne.

Foreningen blev stiftet d. 15. september 1994.

Foreningens nyopførte ejendom stod klar til indflytning ultimo 1995.