Fællesskabet | A/B Præstevangen

A/B Præstevangen

Fællesskabet

  • Andelsboligforeningen Præstevangens medlemmer er alle seniorer, der ved indgåelse af medlemsskab af foreningen har en alder af 50+, er selvhjulpne og uden hjemmeboende børn – og i øvrigt forventes at ville indgå i og bidrage aktivt til fællesskabet efter evne.

Vi har et positivt nabo- og fællesskab, hvor vi kommer godt ud af det med hinanden.
Vi mødes jævnligt i sociale sammenhænge eller til drøftelse af foreningsrelevante emner samt i forbindelse med vedligeholdelse af vore fælles faciliteter og områder.

Vi værner om foreningen, ejendommen og hinanden.

Fællesskabet er baseret på foreningens til enhver tid gældende vedtægter og husorden:

Vedligeholdelse af fællesarealer:

Vedligeholdelse af foreningens fælles områder – grønne områder og flisebelagte eller asfalterede områder med parkering – foretages i muligt omfang af ejendommens beboere (foreningens medlemmer), som frivilligt, uhonoreret arbejde.

Vedligeholdelsesaktiviteter, der overstiger beboernes kræfter og kompetencer, udføres af eksterne samarbejdspartnere mod betaling!

Fester og sammenkomster:

Fastholdelse og styrkelse af det sociale sammenhold i foreningen foregår i foreningens fælleshus – månedlige frokoster med medbragt mad, forårsfest med spisning, sommerfest med grill-arrangement, høstfest med spisning, julefrokost og nytårskur.

Planlægning og gennemførelse af arrangementer er afhængig af beboernes indsats og formåen – alt foregår på frivillig og uhonoreret basis.

Madklubben:

En gruppe beboere har dannet en madklub, hvis medlemmer mødes på månedlig basis i foreningens fælleshus.

Klubbens medlemmer planlægger og tilbereder på skift middage for de øvrige deltagere.

Alle beboere er velkomne som medlemmer af klubben, og kan efter evne og interesse deltage i klubbens arrangementer og aktiviteter i henhold til klubbens bestemmelser.

Tirsdagsmøde:

Tirsdagsmøde er et socialt netværk for aktive beboere i Præstevangen.
Netværket giver mulighed for at finde sammen om en eller flere fælles interesser, f.eks. gåture, udflugter, spil m.v.

På tirsdagsmøderne, den 2. og 4. tirsdag i hver måned, er der rig lejlighed til at tale sammen, hygge sig indbyrdes og skabe nye bekendtskaber.

Møderne starter ofte med en gåtur på 5-7 km. og slutter med kaffe og socialt samvær i Fælleshuset, hvis man ikke er ude på spændende oplevelsesture.