Interesseliste | A/B Præstevangen

A/B Præstevangen

Interesseliste

Bemærk venligst, at foreningen på sin ordinære generalforsamling d. 20/4 2018 besluttede at ændre den tidligere Venteliste til Interesseliste. Konsekvenserne for eksterne, der søger bolig i foreningen, fremgår af informationsbrev, der d. 25/4 2018 ved e-mail blev udsendt til alle personer optaget på foreningens – nu nedlagte – Venteliste.

AB Præstevangens politik for beskyttelse af privatlivsoplysninger for personer, opskrevet på foreningens Interesseliste kan ses i dokumentet “AB Præstevangens politik for beskyttelse af privatlivsoplysninger vedrørende personer opskrevet på foreningens Interesseliste“.

Optagelse på foreningens Interesseliste forudsætter, at kommunikation med foreningen efterfølgende kan foregå via e-mail i størst muligt omfang!

Foreningen opkræver et årligt gebyr på 150 kr. ved optagelse på Interesselisten – første gang primo januar 2019.

Spørgsmål angående Interesselisten kan fremsendes til abpraest@outlook.dk.

For optagelse på foreningens Interesseliste, fremsend venligst e-mail til abpraest@outlook.dk.