Velkommen til Andelsboligforeningen Præstevangen!

Andelsboligforeningen Præstevangen ejer og administrerer ejendommen Præstevangen 3B, 3460 Birkerød, egnet til ældre og beboet af seniorer.

Medlemmerne har ved optagelsen i foreningen en alder af 50+, er selvhjulpne og uden hjemmeboende børn - og forventes i øvrigt at ville indgå i og bidrage aktivt til fællesskabet efter evne.

Ejendommen er beliggende på en grund med et stort, velholdt, grønt fællesområde og et fælleshus, og består af 36 boliger fordelt på 4 boligblokke - alle enten med sydvestvendt have eller altan.

Vi har et positivt nabo- og fællesskab, hvor vi kommer godt ud af det med hinanden.
Vi mødes jævnligt i sociale sammenhænge, for drøftelse af foreningsrelevante emner, og for vedligeholdelse af vore fælles faciliteter og områder.

Vi værner om foreningen, ejendommen og hinanden.

Som besøgende på ab-præstevangen.dk kan du...

  • danne dig et indtryk af foreningen,
  • få information om foreningens boliger, og
  • få mulighed for at søge optagelse på foreningens venteliste for køb af ledige andelsboliger.
Se mere under menu-punkterne "Om foreningen" og "Køb og salg".

Som beboer i AB Præstevangen kan du ved login....
  • finde anvisninger og regler angående løbende drift og vedligeholdelse af ejendommen og den enkelte bolig,
  • finde en fortegnelse over håndværkere, foreningen har et positivt samarbejde med,
  • finde information om, hvorledes beboerne i foreningen værner om hinanden, ejendommen og foreningen,
  • finde relevante nyheder fra foreningen,
  • få adgang til fælles dokumenter og filer,
  • holde øje med aktiviteter og møder, som publiceres i kalenderen.

Foreningens hjemmeside, ab-præstevangen.dk, vedligeholdes og ajourføres principielt af foreningens bestyrelse.
Spørgsmål og kommentarer til siden kan fremsendes til .

OBS!

22-03-2017

OBS! Arbejde på varmesystemet onsdag d. 29/3!

Det givne arbejde udføres i tidsrummet kl. 9-11, onsdag d. 29. marts.

Det er vigtigt, at alle radiatorer står helt åbne (indstilling 5+) i det givne tidsrum - også de, beboerne normalt ikke benytter!

 

19-03-2017

OBS! Ordinær generalforsamling!

Foreningens ordinære generalforsamling er udsat til d. 28. april 2017, kl. 13!

03-10-2016

ABF-håndbogen på nettet!

ABF-håndbogen er en håndbog for private andelsboligforeninger og professionelle aktører, der udførligt behandler juridiske, tekniske og økonomiske emner i forhold til drift af en andelsboligforening

Klik her for at læse flere nyheder